EKONOMI

Basen i vår verksamhet är att kundernas uppföljning, rapportering och redovisning finns på plats och fungerar. Vi kan hjälpa er med årsredovisningar, bokslut, inkomstdeklarationer, moms, löner och arbetsgivaravgifter. För de företag som måste rapportera till myndigheter som SCB, Riksbanken och Finansinspektionen  finns vi som stöd. 

 

– Årsredovisningar enligt K2, K3 eller IFRS
– Bokslut
– Budget
– Prognoser av likviditet, lönsamhet
– Inkomstdeklaration
– Löpande bokföring
– Momsredovisning
– Löner
– AGI, arbetsgivaravgifter
– Avstämningar
– Myndighetsrapportering till SCB, Riksbanken och Finansinspektionen
– Stiftelseredovisning
– Redovisning finansiella instrument