GO DIGITAL

Låt oss visa dig vägen och stötta dig när du tar klivet över att bli true digital med moderna IT-lösningar som minimerar tiden som krävs för hantering av transaktioner. Utöver redovisning kan även flera andra moment automatiseras i er administration och affärshantering. Vi kan hjälpa er att få tid att fokusera på att  analysera och vidareutveckla det som skapar lönsamhet.

 

– Besiktning av nuläge
– Gemensam plan för uppdateringar
– Rätt appar och programvaror för ditt företag
– Jobba med det IT-stöd ni redan har, t ex Office365
– Olika lösningar för scanning
– Kvitto och resreäkningshantering
– AI i form av tolkning av fakturor och kvitton
– RPA, Robot process automation – med förslag på kontering och hantering av vanliga transaktioner i flödet