Ekonomi-, och förändringskonsulter

Vi hjälper dig göra förändring på riktigt.

Att jobba modernt innebär inte bara att man arbetar med rätt IT lösning, det är även att man arbetar metodiskt för att skapa effektiva team som jobbar på rätt sätt med kunderna. Vi är en långsiktig partner som lite utifrån kan ifrågasätta och stötta dig genom den resa som du behöver göra får att nå ditt mål.

Kontakta oss

Att arbeta modernt och effektivt

Det finns många som vill jobba mer modernt och effektivt. Men det kan vara svårt att under full verksamhet samtidigt göra en stor verksamhetsförändring. Kanske räcker inte tiden till. Kanske är man orolig att förändra något som faktiskt fungerar i och med att man saknar erfarenhet. Kanske har man inte metoder och ett tillvägagångssätt som leder fram till önskad förändring.

Även effektiva team som utgår från kundvärde

Att jobba modernt innebär inte bara att man arbetar med rätt IT lösning, det är även att man arbetar metodiskt för att skapa effektiva team som jobbar på rätt sätt med kunderna. Arbetet bör utgå ifrån det värde man kan skapa åt kunden.

Många företag och företagare behöver en långsiktig partner som känner företaget och som lite utifrån kan ifrågasätta och stötta de förändringar som behövs. StructureFinder jobbar alltid med fasta priser och överenskomna dokumenterade planer för förändringarna.

Vi stöttar er genom förändringen

Vi hjälper redovisningsbyråer och övriga företag som vill arbeta modernt och bygga långsiktiga relationer. Dessa kunder är villiga att ta till sig nya arbetssätt, programvaror och ekonomiskt tänkande. Tillsammans kommer vi överens om vad som ska uppnås och stöttar varandra för att nå dit på bästa och snabbaste sätt. Tydliga handlingsplaner och löpande uppföljningar är nyckeln till framgång. StructureFinder jobbar alltid med fasta priser och överenskomna dokumenterade planer för förändringarna.

Utveckling av din redovisningsbyrå

Är du proffs på redovisning och ekonomi tjänster men känner att det är dags att ta ett kliv in i digitaliseringen?

Vi hjälper er att utveckla bolaget, bli mer digitala och effektiva, arbeta med fasta priser, möta kundernas ökade krav och växa

Utveckling av din redovisnings-byrå

Är du proffs på redovisning och ekonomi tjänster men känner att det är dags att ta ett kliv in i digitaliseringen?

Vi hjälper er att utveckla bolaget, bli mer digitala och effektiva, arbeta med fasta priser, möta kundernas ökade krav och växa

Interim

Interimslösningar som CFO, ekonomichef eller controller eller avancerade ekonomikonsultationer.

Vi finns tillgängliga för att stötta er vid personalomsättning eller vid utredningsarbeten. Att städa upp i rutiner och få redovisningen, rapporteringen och lönsamhetsuppföljningen på plats.