Structure Finder Finance People Data Accounting Reporting

Business Forward >> people talk

Tack vare hjälpen från StructureFinder kunde jag sova tryggt. Jag fick hjälp med att ta fram en budget och likviditetsprognos för mitt första år som nystartat företag. Det kändes tryggt att veta hur många kunduppdrag som jag behövde varje månad för att klara mig.
StructureFinder hjälpte mig att byta från enskild firma och starta aktiebolag. Flytten av redovisningen till aktiebolaget och hjälp med att komma igång med lönerna underlättade mycket för mig. Uppskattar det proaktiva arbetet.


Med StructureFinders hjälp kan jag själv göra all bokföring, momshantering och min lönehantering. För mig är det tryggt att StructureFinder sedan hjälper mig med bokslut, årsredovisning och deklarationen.


Våra Kunder

Vi hjälper kunder som vill arbeta modernt och bygga långsiktig relation. Dessa kunder är villiga att ta till sig nya arbetssätt, programvaror och ekonomiskt tänkande. Tillsammans kommer vi överens om vad som ska uppnås och stöttar varandra för att nå dit på bästa och snabbaste sätt. Tydliga handlingsplaner och löpande uppföljningar är nyckeln till framgång.

Inte Våra Kunder

En av de viktigaste förutsättningarna för att lyckas är att hela ledningsgruppen och alla delägare är överens om att förändring måste ske. Vi har svårt att hjälpa företag som är övertygade om att dom kan allt och har alla svaren på hur man ska arbeta. Om inte alla är med på tåget går det åt för mycket energi för att få till en förändring, du som anlitar oss måste vara beredd på förändring på riktigt. 

GO DIGITAL

Låt oss visa dig vägen och stötta dig när du tar klivet över att bli true digital med moderna IT-lösningar som minimerar tiden som krävs för hantering av transaktioner. Utöver redovisning kan även flera andra moment automatiseras i er administration och affärshantering. Vi kan hjälpa er att få tid att fokusera på att analysera och vidareutveckla det som skapar lönsamhet.

INTERIM

Interimslösningar som CFO, ekonomichef eller controller eller avancerade ekonomikonsultationer.  Vi finns tillgängliga för att stötta er vid personalomsättning eller vid utredningsarbeten. Exempel på projekt där vi har stor erfarenhet är att städa upp i rutiner och få redovisningen, rapporteringen och lönsamhetsuppföljningen på plats.

EKONOMI

Basen i vår verksamhet är att kundernas uppföljning, redovisning och att allt finns på plats och fungerar. Vi kan hjälpa er med årsredovisningar, bokslut, inkomstdeklarationer, moms, löner och arbetsgivaravgifter. För de företag som måste rapportera till myndigheter som SCB, Riksbanken och Finansinspektionen  finns vi som stöd.                                                     

Vi utgår ifrån våra värderingar när vi lovar detta till våra kunder

Ärliga

 • Vi ska vara ärliga och inte utge oss för att kunna saker vi inte kan.
 • Vi ska våga säga även obekväma saker till kunderna.
 • Vi ska vara prestigelösa, där det viktiga är att vi och våra kunder rör oss framåt.

Tydliga

 • Vi ska vara transparenta, med detta menar vi tydliga och ge information som är relevant.
 • Vi ska förklara komplexa frågor på ett enkelt sätt och undvika fackspråk där det går.
 • Vi ska anpassa vår kommunikation utifrån hur kunden vill kommunicera

Ansvariga

 • Vi tar ansvar för de uppgifter som vi har blivit anförtrodda.
 • Våra kunder ska känna att det är vi som leder dem och att vi driver frågorna mm framåt. 
 • Om vi inte kan klara av att leverera i utsatt tid ska vi informera kunderna i så god tid det är möjligt.

Proaktiva

 • Vi ska leverera inom utsatt tid, med kvalitet och bra kontroll.
 • Vi är nyfikna och ska uppmuntra varandra och kunderna att prova nya vägar.
 • Vi ska utmana våra och kundernas förväntningar och alltid försöka att överträffa förväntningarna.

Hållbara

 • Vi välkomnar mångfald och är övertygade att olikheter utvecklar oss och hjälper oss hitta nya vägar framåt.
 • Vi ska utföra vårt arbete och leva så hållbart som möjligt med dagens teknik och metoder. 
 • Vi ska bidra till FNs globala mål genom att välja några mål vi fokuserar mer på.

StructureFinder är medlem i FAR, AMCHAM och BSCC