Är det dags att ta nästa steg?

Utveckla din redovisningsbyrå.

Våra redovisningskunder är proffs på redovisning och ekonomi. Vi hjälper er att utveckla bolaget, bli mer digitala och effektiva, arbeta med fasta priser, få bättre kundmöten och växa i era affärer. Behöver din byrå stöd med att ställa om till kundernas ökade krav och digitala lösningar?

Kontakta oss

Är det dags att ta nästa steg?

Utveckla din redovisnings-byrå.

Våra redovisningskunder är proffs på redovisning och ekonomi. Vi hjälper er att utveckla bolaget, bli mer digitala och effektiva, arbeta med fasta priser, få bättre kundmöten och växa i era affärer. Behöver din byrå stöd med att ställa om till kundernas ökade krav och digitala lösningar?

Kontakta oss

Hur driver man en redovisningsbyrå på 2020-talet?

Hur driver man en redovisnings-byrå på 2020-talet?

För att nå framgång idag måste ni arbeta med digitalt systemstöd, ha ett dedikerat team av medarbetare och vara tydlig i er kommunikation med kunderna.

Att sälja timmar är inte längre vägen framåt, då digitaliseringen gör att antalet timmar för att sammanställa redovisning och rapporter på respektive kund minskar. De kunder ni vill arbeta med är de som efterfrågar kvalitet och som förstår att erfarenhet kostar.

Kunden måste förstå värdet av det ni levererar – och det är här StructureFinder kommer in.

Vi erbjuder:

N

Hur digitala är ni? Besiktning av nuläge och rekommenderade åtgärder

N

Kvalitetssäkring, nulägesanalys och konkreta förslag för att höja kvaliteten

N

Stöd vid svårare frågor ifrån redovisningsbyråns kunder. T ex svar på frågor om BFL, K10, GDPR, Valuta, IFRS, K3, Finansiella instrument, FATCA, FI rapportering, Stiftelser

N

Uppdatering om regelverk – anpassat till era kunder

Rådgivning och konsultation

Många redovisningsbyråer jobbar ineffektivt och skulle behöva digitalisera och automatisera.

Vi på StructureFinder har lett förändringsarbete på flera redovisningsbyråer och implementerat digitala lösningar för att ha kontroll på alla leveranser till kunder.

Våra lösningar innehåller även interna kontroller och kvalitetsförbättringar – allt för att säkerställa att ni levererar med hög kvalitet.

Hur effektiva är ni?

Vi erbjuder stöd och verktyg inom:

Byråstöd online med anpassade bevakningslistor

Övergång till fasta priser för tjänsterna

Effektivitetshöjning med beprövad metodik

i

GDPR i praktiken

Kommunikation via Office365 internt och externt

Utbildning och föreläsare

Många företagare har svårt att hålla reda på alla nya regler.

Vi på StructureFinder är vana föreläsare och utbildare och lär våra kunder på ett enkelt och pedagogiskt sätt hur man tillämpar regler i praktiken.

Vilka nya regler behöver ni lära er?

Vi föreläser och utbildar inom:

Digitalisering och automatisering

Företagsutveckling, öka lönsamhet, tillväxtstrategier

Redovisning, bokföring och regelverk i praktiken

Excel