INTERIM

Interimslösningar som CFO, ekonomichef eller controller eller avancerade ekonomikonsultationer. Vi finns tillgängliga för att stötta er vid personalomsättning eller vid utredningsarbeten. Exempel på projekt där vi har erfarenhet är att städa upp i rutiner och få redovisningen, rapporteringen och lönsamhetsuppföljningen på plats. 

 

– CFO for hire
– Interimslösningar för ekonomi och finansfunktionen
– Senior controller med analys av utfall, uppföljning budget, och förslag till förbättringar
– Ekonomikonsultationer
– Förändringsledning av ekonomifunktionen
– System implementation
– Utredningsarbete
– Erfaren chef för att bygga funktionella team