Tillfälligt stöd?

Interim

Interimslösningar som CFO, ekonomichef eller controller eller avancerade ekonomikonsultationer. Vi finns tillgängliga för att stötta er.

Kontakta oss

Tillfälligt stöd i din verksamhet

Interimslösningar som CFO, ekonomichef eller controller eller avancerade ekonomikonsultationer. Vi finns tillgängliga för att stötta er vid personalomsättning eller vid utredningsarbeten. Exempel på projekt där vi har erfarenhet är att städa upp i rutiner och få redovisningen, rapporteringen och lönsamhetsuppföljningen på plats. 

När du behöver extra stöd så finns vi på StructureFinder.

Vi erbjuder stöd med:

CFO for hire

Interimslösningar för ekonomi och finansfunktionen

Senior controller med analys av utfall, uppföljning budget, och förslag till förbättringar

Ekonomikonsultationer

Förändringsledning av ekonomifunktionen

Systemimplementationer

Utredningsarbete

Erfaren chef för att bygga funktionella team