Hantering av personuppgifter

Datahantering och GDPR

Allmänt
Här beskrivs hur insamling och användning av data på denna webbsida hanteras för att följa lagar och förordningar (GDPR).

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge?
Vi lagrar de uppgifter som du fyller i och skickar in i respektive inskicksformulär. Uppgifterna sparas så länge som det krävs. Insamlingen grundas på ditt samtycke.

Ändamålet med insamlingen
Vi samlar in information och använder data till att kommunicera och skapa/bibehålla en affärsrelation.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig en gång per år. Du har även närsomhelst rätt till att begära rättning och radering av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Samtycke
Du har närsomhelst rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Kontaktinformation till personuppgiftsombud & personuppgiftsansvarig
Jonny Boström (personuppgiftsombud)
Telefon: 070-495 62 39
E-post: jonny.bostrom@structurefinder.se

Structure Finder AB (personuppgiftsansvarig)
Organisationsnummer: 559038-3146
Box 190, 101 23 STOCKHOLM