Datahantering och GDPR

Allmänt
Här beskrivs hur insamling och användning av data på denna webbsida hanteras för att följa lagar och förordningar (GDPR).

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge?
Vi lagrar de uppgifter som du fyller i och skickar in i respektive inskicksformulär. Uppgifterna sparas så länge som det krävs. Insamlingen grundas på ditt samtycke.

Ändamålet med insamlingen
Vi samlar in information och använder data till att kommunicera och skapa/bibehålla en affärsrelation.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig en gång per år. Du har även närsomhelst rätt till att begära rättning och radering av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Samtycke
Du har närsomhelst rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Kontaktinformation till personuppgiftsombud & personuppgiftsansvarig
Jonny Boström (personuppgiftsombud)
Telefon: 070-495 62 39
E-post: jonny.bostrom@structurefinder.se

Structure Finder AB (personuppgiftsansvarig)
Organisationsnummer: 559038-3146
Vartoftagatan 9, 118 30 STOCKHOLM

StructureFinder är ekonomi- och förändringskonsulterna som hjälper dig att fokusera på din verksamhet och skapa lönsamhet. Tillsammans skapar vi förändring på riktigt och ser till att du kan nå din fulla potential.

StructureFinder AB
559038-3146
Telefon: 070-495 62 39
Epost: info@structurefinder.se
Besök: Klarabergsviadukten 63Waterfront building, Stockholm
Post: Vartoftagatan 9, 11830, Stockholm

  • Opens in a new tab
  • Opens in a new tab
  • Opens in a new tab

Web design by Per Asplund. Created using WordPress.